Inici   >   Tecnologies   >   Tecnologies Industrials Avançades

TECNOLOGIES HABILITADORES

Tecnologies Industrials Avançades

Són aquelles tecnologies innovadores orientades a la millora de productes o processos de fabricació o producció de bens. A l’hora, estan basades en altres tecnologies habilitadores (p. ex., tecnologies micro i nano electròniques, tecnologies fotòniques, ciberconnectivitat, intel·ligència artificial i computació). S’inclouen en este grup de tecnologies els equips/sistemes de producció per a la fabricació de materials/components específics, dispositius de mesura-control-testing, així com tecnologies de fabricació automatitzades o basades en TEICs. Poden comprendre també equips i processos per a la producció d’altres tecnologies habilitadores (p. ex., fabricació/manipulació de materials avançats i nanotecnologies, fabricació de dispositius nanoelectrònics, fabricació de compostos orgànics).

SMART MANUFACTURING AND PROCESSES

Equips/sistemes per a la millora de l’eficiència, flexibilitat i sostenibilitat dels sistemes productius mitjançant la interconnexió digital de diferents aspectes productius (integració horitzontal mitjançant cadenes de valor, integració vertical dins la factoria, gestió del cicle de vida del producte, persones orquestrant la cadena de valor). S’inclouen ací tecnologies i processos per a l’optimització intel·ligent de la producció (com, per exemple, el pronòstic de la demanda i planificació de la producció, la programació i seqüenciació) o l’optimització flexible de la cadena de subministrament.

HIGH PERFORMANCE MANUFACTURING AND PROCESSES

Equips/sistemes i processos per a l’optimització del rendiment en la producció per a garantir la qualitat requerida i una alta productivitat, preservant l’eficiència de costes. Combinen rapidesa, precisió, qualitat i fiabilitat. Inclouen tecnologies/components per al monitoratge de processos i el modelat o simulació del procés productiu, associades amb estratègies d’optimització i manteniment innovadores. S’inclouen solucions de mecatrònica avançada i equips de fabricació amb intel·ligència embeguda.

HIGH PRECISION MANUFACTURING AND PROCESSES

Equips/sistemes i processos orientats a la fabricació de peces/bens d’alt valor i que requereixen una precisió extrema i, per tant, nivells de qualitat molt exigents. Són equips que garanteixen precisió i productivitat a l’hora que una reducció dels costes globals i maximització de la producció. S’inclourien ací sistemes alineats amb la fabricació Zero Defectes, amb l’increment de la precisió i el control de qualitat intel·ligent de màquines ferramenta i sistemes de fabricació, i amb la ràpida reconfigurabilitat per a la fabricació de lots menuts. S’inclouen les tecnologies de digitalització precisa de producte per a la fabricació automatitzada per CNC, les tecnologies d’inspecció de qualitat automatitzades i les tecnologies de posicionament i engalzat d’alta precisió.

ADDITIVE MANUFACTURING

Equips, solucions, tecnologies i components per a la fabricació additiva de models/prototips, components de ferramentes o productes.

  • 3D digitization/scanning. Tecnologies per a la creació automàtica d’objectes digitals tridimensionals a partir d’objectes reals, cosa que permet la seua digitalització i fabricació mitjançant tècniques de fabricació additiva.
  • 3D printing. Sistemes per a la impressió 3D basats en materials com el plàstic, metall, fusta, ceràmica, cristall,… S’inclouen també sistemes/components de suport al procés de fabricació additiva, per exemple, la incorporació de processos de control de qualitat i testing in situ no destructius.
  • Bioprinting. Sistemes per a la impressió 3D de materials mèdics o compatibles amb sistemes biològics, mitjançant biomaterials per a la producció d’ítems orgànics (p. ex., pròtesis, cèl·lules, sistemes vasculars artificials, teixits).

SMART LOGISTICS AND DISTRIBUTION

Solucions/tecnologies per a la interconnexió virtual o física horitzontal entre màquines/actius de producció i la coordinació intel·ligent amb que garantir el flux eficient de materials entre les unitats de producció i engalzat i/o les companyies de la cadena de valor. S’inclouen, per exemple, tecnologies per a la gestió intel·ligent de magatzem, tecnologies d’empaquetat/envasat avançats i solucions d’optimització de rutes.

INTEGRATED BIO-REFINERIES

Tecnologies, equipament i sistemes per a la construcció de biorefineries que permeten utilitzar i valoritzar la biomassa disponible el màxim possible. S’inclouen tecnologies i processos de conversió tant primària (fraccionament i separació rendible de la biomassa, minimització de residus, extracció o separació de components, augment de productivitat…) com secundària (processos biotecnològics, termoquímics, híbrids, processos downstream,…).

GREEN PROPULSION TECHNOLOGIES

Nous sistemes de propulsió per al transport mediambientalment sostenibles, que garanteixen seguretat i confiabilitat. S’inclouen sistemes basats en combustibles alternatius com biofuels, piles d’hidrógen (fuel cells) i elèctrics.

ROBOTICS

Equips i solucions robòtiques dissenyades per a entorns industrials, que garantint la seguretat, ofereixen adaptabilitat i flexibilitat per a aplicacions com inspecció, manteniment d’infraestructures i producció àgil. S’inclouen: robots col·laboratius intel·ligents, robots industrials d’alta carga col·laboratius i robòtica de servei.