Inici   >   Tecnologies   >   Ciberconectivitat
TECNOLOGÍES HABILITADORES

Ciberconectivitat

Tecnologies habilitadores claus per a la construcció d’una societat connectada i una economia digital. Inclou tecnologies per habilitar la connectivitat, interacció i col·laboració entre individus, coses, màquines i actius/sistemes digitals.

NEXT GENERATION NETWORKS AND COMMUNICATION:

Tecnologies avançades de comunicació entre dispositius electrònics per a la construcció de xarxes intel·ligents, robustes i més ràpides.

 • IoTTecnologies per a la interconnexió de coses/màquines (M2M technologies) o la construcció de xarxes de sensors robustes, fiables i intel·ligents. Inclou també Computació Ubiqua.
 • 5G. Inclou algorismes de processament de banda base avançats, circuits i implementacions de la tecnologia 5G.
 • Connectivity safety & security enablers. Tecnologies o dispositius que permeten assegurar l’establiment de comunicacions segures entre dispositius.

CYBER-PHYSICAL SYSTEMS

Sistemes que hibriden el món físic (dispositius, materials, productes, maquinària i instal·lacions) amb el món digital, i permeten que dispositius i sistemes digitals interactuen entre si. Els sistemes ciberfísics integren capacitats de computació, emmagatzematge i comunicació, junt amb capacitats de seguiment i/o control d’objectes en el món físic. Per tal de fer-ho, estos sistemes combinen tecnologies procedents de cibernètica, mecatrònica i control de processos. S’inclouen en este grup els sistemes empotrats per al control de processos, els sistemes en temps real i els sistemes safety-critical.

OUTDOOR & INDOOR POSITIONING TECHNOLOGIES

Tecnologies dissenyades per a permetre la identificació i posicionament d’objectes en espais tant tancats com oberts, amb precisió, cosa que permet digitalitzar la seua posició. En este grup s’inclouen tecnologies per al posicionament basades en diferents tipus de senyals: òptiques, sons, radiofreqüència o mètodes passius.

ADVANCED HUMAN-MACHINE INTERFACES

Tecnologies de nova generació per a la interacció humà-màquina o entre agents del món físic amb el món digital.

 • Input technologies. Agrupa aquelles tecnologies habilitadores del reconeixement de gestos (gesture recognition), seguiment de la mirada (eye tracking), reconeixement de la parla i control de la veu (voice control), així com el reconeixement de múltiples patrons simultàniament (multimodal pattern recognition).
 • Haptic technologies. Agrupa tecnologies que permeten interactuar mitjançant el tacte i abraça l’estimulació electrotàctil, vibrotàctil o per ultrasons.
 • Virtual/Augmented reality. Solucions de realitat virtual o augmentada, com ulleres VR/AR o dispositius derivats.
 • Wearables. Dispositius electrònics i sensors incorporats al tèxtil o objectes d’ús corrent.

HUMAN-COMPUTER/ROBOT INTERACTION

Sistemes dissenyats principalment per a la interacció robòtica que garanteixen fiabilitat, seguretat i robustesa quan interactuen amb éssers humans, l’entorn natural o altres dispositius.

 • Human perception and modelling. Tecnologies per al reconeixement de l’entorn del robot, el seu estat i la presència d’individus. Algorismes per a interpretar desitjos o gestos dels individus amb els quals interactua el robot.
 • Motion planning. Tecnologies per a la generació òptima de trajectòries del robot en entorns dinàmics, oberts i amb la presència d’obstacles.
 • Human coordination and collaboration. Algorismes/components per a abordar el treball coordinat o col·laboratiu entre individus i robots.
 • Collaborative robots. Robots dissenyats específicament per a la interacció amb éssers humans i, específicament, per a l’assistència en tasques complexes.