Inici   >   Digital Innovation Hub   >   Què és el DIH

Què és el DIH

El Programa Europa Digital (2021-2027) de la Unió Europea promou la transformació digital de la societat i l’economia dels seus països membres. Amb aquesta finalitat, la Unió Europea, des de l’any 2016, ha desenvolupat el concepte de Centres d’Innovació Digital (els CIDs, també coneguts com Digital Innovation Hub o DIH, per les seues segles en anglès) com ecosistemes de col·laboració orientats a proporcionar serveis que impulsen la incorporació de solucions per a la digitalització de productes, serveis o processos, especialment en les petites i medianes empreses.

Per tal de fer-ho, els centres estan constituïts per diversos agents, com universitats, centres de R+D privats i públics, associacions industrials, cambres de comerç, incubadores i acceleradores, amb múltiples complementarietats entre ells.

En els Centres d’Innovació Digital es disposa dels recursos humans i de la infraestructura tecnològica necessària per a que les empreses accedeixen als coneixements, l’experiència i la tecnologia d’última generació.

A l’hora, els Centres d’Innovació Digital operen com una “finestreta única” a través de la qual s’oferirà la informació, els serveis i les instal·lacions necessàries perquè les empreses puguen afrontar amb èxit els seus processos de transformació digital.