Inici   >   L'Associació   >   Presentació

l’Associació

Inndromeda, com aliança entre els centres de competències i teixit empresarial, representa un esforç col·lectiu de col·laboració público-privada en el qual participen la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), els centres del CSIC en la Comunitat Valenciana, la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (Redit) i els seus onze centres associats, les universitats i la Generalitat.

Tots ells reunits constitueixen Inndromeda, com una associació sense ànim de lucre que recolzarà la incorporació del teixit productiu i de serveis de les empreses valencianes a l’actual revolució tecnològica, molt més disruptiva i accelerada que les desenvolupades fins ara.

Inndromeda impulsa el desenvolupament i implantació en la Comunitat Valenciana de les Tecnologies Habilitadores, considerades com tecnologies intensives en coneixement i catalogades com potencials inductores d’innovacions disruptives per a l’economia i la societat durant els pròxims anys. Les Tecnologies Habilitadores es distingeixen d’altres pels següents atributs:

  1. Alt grau de coneixement integrat dels àmbits de ciència, tecnologia o enginyeria, degut a que té el seu origen en estes disciplines.
  2. Ràpida adopció, per la seua immediata i potencial aplicació en diferents àmbits de la producció i de l’activitat econòmica.
  3. Requeriment d’alta inversió de capital, d’infraestructura, equipament i personal capacitat (R+D).
  4. Gran impacte en el sistema productiu i alt nivell de valor agregat.
  5. Combinació d’innovacions físiques i digitals.

Inndromeda posa a disposició de les empreses de la Comunitat Valenciana una xarxa especialitzada d’infraestructures i espais demostratius i experimentals d’última generació presents al nostre territori amb la finalitat, entre altres, de valorar l’impacte real d’estes tecnologies en els seus productes, processos i organització; executar projectes pilot i provar estes tecnologies prèviament a la seua adaptació i adquisició.

Inndromeda ofereix assessorament i capacitació a tot tipus d’empreses, independentment del seu tamany, sector o mercat, amb l’objectiu principal d’agilitzar la incorporació de tecnologies habilitadores. Els seus múltiples serveis estan enfocats a:

  • Recerca, selecció, prova i adaptació de les solucions tecnològiques que millor s’adapten a les necessitats de les empreses.
  • Accés a una xarxa empresarial amb la finalitat de posar en contacte a les empreses de la mateixa cadena de valor amb innovadores i/o clients que vulguen testar la solució.
  • Identificació i preparació de sol·licituds i programes de recolzament a la inversió que faciliten l’accés a inversors potencials.
  • Activitats de formació amb un alt grau d’especialització, amb la finalitat de dotar a les empreses i les seues plantilles de les competències necessàries.

Presentació del projecte Inndromeda